Aký bude nový riaditeľ Lesov SR?

Bývalý riaditeľ Štátnych lesov tatranského národného parku sa po úspešnom konkurze na riaditeľa Lesov Slovenskej republiky stal novým riaditeľom Lesov Slovenskej republiky. Ján Marhefka, ako jediný uchádzač na konkurze, nedokázal pred porotou spomedzi ostatných uchádzačov uviesť žiadne praktické riešenie problémov s podvodmi pri predaji štátneho dreva.

Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky by sa mal stať Ján Marhefka, bývalý riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku, ktoré patrilo pod gesciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ján Marhefka ako jediný podľa členov poroty dosiahol požadovaný počet bodov a vyhral výberové konanie na post riaditeľa Lesov Slovenskej republiky. Tromfol dokonca aj doterajšieho povereného riaditeľa Lesov Slovenskej republiky Mateja Vigoda a českého lesníka Jiřího Holického.

Ján Marhefka bude do funkcie riaditeľa Lesov Slovenskej republiky vymenovaný potom, čo niekoľkokrát odmietol ponúkané pracovné miesta v bývalej organizácii Štátnych lesov  Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a rozhodol sa o ukončenie pracovného pomeru. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Samuel Vlčan, vymenuje nového riaditeľa potom, čo Jánovi Marhefkovi zanikne zamestnanecký pomer v novej Správe Tatranského národného parku. Tá sa 1. apríla 2022 zlúčila so Štátnymi lesmi TANAP-u s novým riaditeľom Správy TANAP-u Pavlom Majkom.

Bývalý riaditeľ ŠL TANAP-u Ján Marhefka si doposiaľ počínal na pôde Ministerstva pôdohospodárstva v štátnej organizácii ŠL TANAP-u. Ak ho vymenujú za riaditeľa Štátnych lesov Slovenskej republiky, ostane znova na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ako si počínali ŠL TANAP-u pod vedením bývalého riaditeľa Jána Marhefku, sa dočítate v článku o Lesníkoch zo ŠL TANAP-u a ich neuveriteľnom odstupnom.

Autor: Martin Novotný, 20. Apríla 2022.

Od Martina